POJIŠTĚNÍ-CENTRUM.cz, s.r.o.

Nabízíme

 • Pojištění osob
  • Úrazové pojištění osob
   • Kryje jakýkoli úraz včetně případných trvalých následků pro dospělé i děti.
  • Kapitálové životní pojištění
   • Jedná se o pojištění pro případ dožití nebo smrti. Tento druh pojištění oceníte obzvláště tehdy, rozhodnete-li se např. poskytnout svým dětem dostatek finančních prostředků na financování studií, na pořizování výbavy, zařízení domácnosti, vstupní kapitál pro podnikání nebo přilepšení v důchodovém věku. Pojistnou ochranu lze rozšířit uzavřením volitelných doplňkových připojištění – např. připojištění pro případ úrazů, závažných onemocnění, hospitalizace, pracovní neschopnosti, invalidního důchodu a další.
  • Investiční životní pojištění
   • Investiční životní pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení prostřednictvím vkladů do podílových fondů. Stejně jako kapitálové životní pojištění je možné rozšířit o další volitelná doplňková připojištění.
  • Rizikové životní pojištění
   • Rizikové životní pojištění poskytuje rodině a nejbližším jistotu pro případ neočekávaných finančních problémů v důsledku úmrtí. Není rezervotvorné, tudíž i jeho cena je velmi příznivá.
  • Úvěrové životní pojištění
   • Je určeno těm, kteří splácí hypotéku či jiný úvěr a chtějí v případě úmrtí zajistit splacení veškerých úvěrů. Pojištění je možné sjednat na případ úmrtí, vážného zranění či invalidity. V takovém případě je pak pojistka vyplacena bance a Vaše rodina nabude majetek, který ještě nebyl splacen.
  • Dětské pojištění
   • Je druh životního pojištění, které obvykle sjednávají rodiče ve prospěch dětí do doby, než děti dospějí, tedy do 19 až 25 let. Dětské pojištění může mít různou podobu, jako např. univerzální rizikové životní pojištění nebo investiční životní pojištění, jehož součástí je i spořící složka.
 • Zdravotní pojištění cizinců
  • Cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, musí mít komerční zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 60 000 EURO.
  • Rozsah pojištění a pojistné podmínky u komerčního zdravotního pojištění se od veřejného zdravotního pojištění liší, a to zejména tím, že existuje limit pojistného plnění a rozsah pokryté péče je rovněž limitován. Existují dva základní typy pojištění:
   1. Zdravotní pojištění pro případ neodkladné péče
    • Obecně kryje užší rozsah zdravotní péče a zejména nezajišťuje dostatečnou péči v případě závažného onemocnění a chronických nemocí vůbec. Toto zdravotní pojištění se v praxi týká především neodkladné péče.
   2. Zdravotní pojištění pro případ komplexní péče
    • Je doporučováno cizincům při dlouhodobém pobytu. Zajišťuje zdravotní péči v širším rozsahu než pojištění na neodkladnou péči. Pokrývá preventivní prohlídky a očkování, částečně léky a prostředky zdravotnické techniky. Je možné uzavřít komplexní pojištění typu "gravidita", které kryje prenatální péči, předporodní a poporodní ošetření rodičky včetně poporodní péče a péče o dítě.
 • Pojištění motorových vozidel
  • Havarijní pojištění motorových vozidel
   • Havarijní pojištění je určeno především pro krytí škod na vlastním pojištěném vozidle při dopravní nehodě. Je-li škoda zaviněna druhou osobou, potom je hrazena z povinného ručení viníka. Havarijní pojištění se tedy uplatňuje při dopravní nehodě zaviněné řidičem, na jehož vozidle, které má havarijně pojištěno, vznikla škoda.
  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
   • Pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se častěji používá označení povinné ručení nebo zákonné pojištění. Přesněji se jedná o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod, ale pouze třetím osobám. Na pokrytí škod vlastního vozidla je nutné mít uzavřeno ještě havarijní pojištění.
 • Pojištění majetku
  • Pojištění domácnosti
   • Pojištění domácnosti se vztahuje na věci, které máte ve vašem bytě či domě, jako jsou spotřebiče, elektronika, nábytek, šperky, oblečení atd. Současně uchráníte i vaše sportovní či jiné vybavení, jež se nachází v nebytových prostorech – např. ve sklepě nebo komoře.
  • Pojištění bytové a nebytové jednotky
   • Pojištění bytové a nebytové jednotky poskytuje vlastníkovi nemovitosti pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem nebo poškození elektromotorů. Je určeno pro všechny majitele bytů, zejména pro ty, kteří financují koupi bytu prostřednictvím hypotéky.
  • Pojištění rodinného domu
   • Pojištění rodinného domu poskytuje vlastníkovi nemovitosti pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno.
  • Pojištění bytového domu
   • Pojištění bytového domu poskytuje všem spoluvlastníkům pojistnou ochranu ve stejném rozsahu jako pojištění rodinného domu. I v tomto případě je třeba myslet na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno, a v případě škodní události se povinnost uhradit způsobenou škodu týká všech spoluvlastníků.
  • Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti
   • Pojištění rekreačního objektu chrání Vaši chatu či chalupu a její vybavení před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Pojištěny budete mít např. i elektromotory proti škodám způsobeným zkratem a přepětím.
  • Pojištění staveb
   • Pojištění staveb kryje následky v případě živelné škody, krádeže nebo vandalizmu na pojištěném majetku.
 • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
   • Pokrývá různá rizika, vznikající v běžném občanském životě, vlastnictvím nebo držbou nemovitostí, při vedení a provozu domácnosti, při rekreačních sportech, při chovu domácího zvířectva a domácích mazlíčků atd. Lze je asi nejvýstižněji charakterizovat tak, že slouží vždy k úhradě škod, které pojištěný způsobil třetím osobám, nikdy ne k úhradě škod, které způsobil sám sobě.
  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě
   • Pojištění pro případ, kdy fyzická osoba odpovídá jinému za vzniklou škodu a je povinna ji nahradit. Např. vytopíte sousedy, Vaše dítko rozbije v obchodě vitrínu, Váš pes vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu apod. Sjednává se buď samostatně nebo v rámci pojištění domácnosti.
  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
   • Zaměstnavatelé začali důsledněji než dříve uplatňovat vůči svým zaměstnancům nároky na náhradu škod, které jim jejich zaměstnanci způsobili - proto je pojištění odpovědnosti stále žádanější. Pojišťovna plní v případě nedbalostních škod, za které zaměstnanec skutečně zodpovídá.
  • Pojištění za škodu dopravce
   • Kromě standardních případů odpovědnosti silničního dopravce za škodu na převáženém nákladu je v základním rozsahu pojištění kryta i odpovědnost za škodu vzniklou:
    • při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě
    • na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
    • na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
    • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem společnosti
   • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem společnosti se vztahuje na ředitele společnosti, člena dozorčí rady nebo jiného statutárního orgánu uvedeného jmenovitě v pojistné smlouvě (dále jen "manažer"). Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem společnosti má pojištěný právo, aby v případě pojistné události za něho pojišťovna uhradila finanční škodu, kterou způsobil společnosti uvedené v pojistné smlouvě v přímé souvislosti s výkonem funkce porušením právní povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního orgánu nebo manažera společnosti.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
   • Základní pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu způsobenou jinému vadným výrobkem na zdraví, životě, věci, jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním, pokud pojištěný za takovou škodu odpovídá v důsledku vady výrobku.
  • Pojištění profesní odpovědnosti
   • Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škoduzpůsobenou jinému v přímé souvislosti s odbornou činností:
    • auditora, zapsaného v komoře auditorů ČR
    • daňového poradce
    • samostatného účetního
 • Pojištění podnikatelů
  • Většina konkurence naší společnosti rozesílá dopisy stylu pojistěte si u nás firmu, na vše vám dáme slevu 30 %. My při nabídce pojištění firmy nejdříve uděláme podrobnou analýzu stávajícího pojištění, s klientem rozebereme možná rizika škod, a pak teprve společně řešíme, u které pojišťovny a za kolik jsme schopni pojištění společnosti sjednat.
  • U pojištění firem klademe velký důraz na následný servis, zvlášť na řešení pojistných událostí klientů. Vždy žádáme naše klienty, aby veškeré pojistné události z pojištění firem hlásili prostřednictvím naší společnosti. V podstatě se dá říci, že vůbec nevidíme rádi, pokud si naši klienti škody sami, neboť se někdy dopustí fatálních a nezvratných chyb při postupu likvidace škody, které již pak nedokážeme napravit.
 • Pojištění zvířat
  • Veterinární náklady
   • Pojištění psa nebo kočky kryje náklady na veterinární léčbu v případě úrazu či nemoci Vašeho domácího miláčka. Zdravotní pojištění je způsob jak předejít situaci, kdy náklady na veterinární ošetření citelně zasáhnou do rodinného rozpočtu.
  • Hospodářská zvířata
   • Základní pojištění se vztahuje na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvírat.
 • Hypotéky, úvěry, spoření
  • Hypoteční úvěr
   • Úvěr na koupi či rekonstrukci nemovitosti.
  • Stavební spoření
   • Spoření se státním příspěvkem, určené na koupi či rekonstrukci nemovitosti.
  • Hypoúvěr
   • Jedná se o úvěr ze stavebního spoření, který v sobě kombinuje výhody stavebního spoření a hypotéky. Hypoúvěr je zajištěný nemovitostí, ale na rozdíl od hypotečního úvěru je možné jej splácet delší dobu.
  • Půjčky na cokoli
   • Úvěr, kde není třeba udávat účel.
  • Spořící účty
   • Bezpoplatkové účty, garantující připsání úroku bez rizika ztráty.
 • Pro firmy
  • Firemní pojištění
   • Povinné ručení a havarijní pojištění firemních vozidel
   • Pojištění movitého i nemovitého majetku firmy s VIP sazbou
   • Pojištění odpovědností
  • Zaměstnanecké benefity - daňové zvýhodnění
   • Přínosy pro zaměstnavatele
    • Finanční:
     • Snížení a úspora mzdových nákladů prostřednictvím využití daňových úlev.
     • Efektivní zvyšování čistého příjmu zaměstnanců.
     • Úspora na sociálním a zdravotním pojištění.
    • Stabilizační a motivační:
     • Stabilizace a motivace zaměstnanců, podpora loajality.
     • Snížení fluktuace a s tím související úspora přímých nákladů.
     • Možnost zvýhodnit vybranou skupinu zaměstnanců a stabilizovat ji.
    • Sociální:
     • Pojistná ochranu zaměstnanců, i před nečekanými riziky v zaměstnání.
     • Budování vztahu se zaměstnanci, zabezpečení zaměstnanců ve stáří.
    • Argumenty při náboru nových zaměstnanců:
     • Konkurenční výhoda na trhu práce.
     • Posílení image a atraktivity firmy.
   • Přínosy pro zaměstnance
    • Pojistná ochrana:
     • Účinná a kvalitní pojistná ochrana.
     • Zabezpečení sebe i blízkých pro případ neočekávaných životních událostí.
     • Možnost kvalitně se připojistit.
    • Finanční:
     • Příjem finančních prostředků, které nejsou zatíženy daněmi a odvody na zdravotní a sociální pojištění.
     • Zajištění finančních prostředků a udržení životního standardu i po odchodu do důchodu.
     • Kumulace a zhodnocení finančních prostředků pro budoucnost.
     • Daňové úspory v případě vlastních příspěvků.
    • Špičkový servis:
     • Výrazně lepší podmínky oproti uzavření smlouvy na individuální bázi.
     • Zaměstnanec získá osobního poradce pro finanční plánování.
     • Možnost volit podíl mezi spořením a pojištěním.
  • Ostatní zaměstnanecké benefity
   • Speciální sazby na soukromé pojištění majetku
   • Zaměstnanecká sleva na pojištění soukromého vozidla
   • Zdarma audit všech pojistných smluv
   • Osobní finanční poradce