Home

20 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

Vítá Vás
CENTRUM POJIŠTĚNÍ

Jsme pojišťovací makléři poskytující produkty všech významných pojišťoven, investičních společností a dalších finančních institucí. Prostřednictvím našich partnerů  nabízíme i nezávislé zprostředkování hypotečních úvěrů od všech bank.


POJIŠTĚNÍ OSOB 

– Rizikové životní pojištění

– Investiční životní pojištění

– Dětská připojištění

– Úvěrové životní pojištění


POJIŠTĚNÍ MAJETKU

– Pojištění domácnosti
– Pojištění rodinného domu
– Pojištění bytové či nebytové jednotky
– Pojištění rozestavěných staveb
– Pojištění rekreační stavby a domácnosti
– Pojištění bytových domů
POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

– Povinné ručení 
– Havarijní pojištění
– Veškerá připojištění


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

– Pojištění občanské odpovědnosti
– Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
– Pojištění odpovědnosti nájemce stavby
– Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateliPOJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ A FIREM

– budovy, stavby, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních    součástí a příslušenství staveb)
– věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
– věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.)
– zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
– nedokončení investice
– peníze a cennosti (kolky, známky, stravenky apod.)
– písemnosti a nosiče dat
– vystavené exponáty a prototypy
– věci zvláštní umělecké hodnoty 
– náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady
– věci zaměstnanců
– živelní přerušení provozu
– strojní přerušení provozu
– elektronické přerušení provozu
– přerušení provozu z důvodu přerušení dodávek médií (elektřina, plyn, voda)

 

Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.


Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.
Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.


Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.
Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.

Přesunout se na začátek
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich